Nainstalujte si:

       

Význam slova tóno-; tónometr; tónorod; tóra, torah, thora


tóno- = první část složených slov mající význam tón, tónový

tónometr = přístroj na měření a porovnávání přesné výšky tónů

tónorod = charakter tóniny nebo akordu

tóra, torah, thora = svitek s hebrejským textem pěti knih Mojžíšových, z něhož se předčítá v synagoze; pět knih Mojžíšových

Next: trable; trabuko; trache-, tracheo-; trachea    tweed; twens; twinset; twist; twostep, two-step