Nainstalujte si:

       

Význam slova tolar; tolerance; tolerantní; tolma; tolos, tholos


tolar = 1. původně evropská stříbrná mince, jednotka evropských mincovních soustav; 2. měnová jednotka Slovinska

tolerance = 1. snášenlivost, schopnost přijímat, schopnost vzdorovat účinkům; 2. povolená odchylka od normy

tolerantní = trpělivý, snášenlivý, otevřený diskuzi, velkorysý

tolma = dušené závitky z mletého masa v listu zelí nebo vinné révy, dolma, golubcy, sarma

tolos, tholos = starořecká kruhová stavba

Next: tolstolobik; toluen; toluol; tomahavk, tomahawk    triviální; trivium; trochej; trochoida; trofej