Nainstalujte si:

       

Význam slova teze, these; tezovitý; té, thé; téka; téma, thema


teze, these = myšlenka, tvrzení, poučka, zásada; dokazované tvrzení; těžká, přízvučná slabika veršové stopy

tezovitý = založený na tezích

té, thé = čaj, bylinkový čaj

téka = druhá část složených slov mající význam 1. sbírka; 2. Schránka

téma, thema = předmět, námět, myšlenka díla, rozhovoru, úvahy, činnosti; východisko výpovědi, kmenotvorná přípona, příznak

Next: témbr, timbre; téte á téte; théta; think-tenk    trienální; trienium; triér; triéra; triforium