Nainstalujte si:

       

Význam slova termofilní; termografie; termojaderný; termokauter


termofilní = teplomilný

termografie = zobrazovací technika využívající k vytvoření obrazu změny fyzikálních nebo chemických vlastností tepelně citlivých látek; tepelný přenos barviva z kopírovací pásky, listu

termojaderný = související se slučovací jadernou reakcí, termonukleární

termokauter = lékařský přístroj k vypalování např. bradavic

Next: termokolor; termokolorografie; termoluminiscence    traveller's cheque; travertin; traverz, travers