Nainstalujte si:

       

Význam slova termo-, thermo-; termoakumulační; termochemie


termo-, thermo- = první část složených slov s významem teplo, teplý

termoakumulační = akumulující teplo

termochemie = část fyzikální chemie zabývající se studiem tepla souvisejícím s chemickými reakcemi

Next: termodifuze, termodifuse; termodynamika    trash-black metal; trasování; trast, trust; trata