Nainstalujte si:

       

Význam slova terminativum; terminál; terminální; terminátor


terminativum = dokonavé sloveso vyjadřující začátek i konec děje, terminativní, omezovací sloveso

terminál = překladiště, konečná stanice; vstupní a výstupní zařízení počítače

terminální = koncový, závěrečný, poslední, vrcholový

terminátor = kdo nebo co končí nebo dokončuje; rozhraní mezi osvětlenou a neosvětlenou částí tělesa sluneční soustavy

Next: terminologie; terminologizace; terminus technicus    tranzitivum, transitivum; tranzitní, transitní