Nainstalujte si:

       

Význam slova termální; termidor, thermidor; termika; terminace


termální = tepelný, teplý

termidor, thermidor = jedenáctý měsíc francouzského revolučního kalendáře z 18. století (od 19. července do 17. srpna)

termika = 1. obor fyziky studující teplo a jevy s ním související; 2. výstupné a sestupné proudy vzduchu vznikající v důsledku nerovnoměrného zahřívání zemského povrchu

terminace = ukončení reakce, zánik aktivních center řetězových a katalyzovaných reakcí

Next: terminativum; terminál; terminální; terminátor    tranzitivnost, transitivnost