Nainstalujte si:

       

Význam slova terapeutický; terapeutika; terapie; terapie


terapeutický = léčebný

terapeutika = terapie

terapie = léčba, léčení, léčebný postup, terapeutika

terapie = druhá část složených slov mající význam léčení, způsob léčení

Next: teraristika; terasa; terato-; teratogen    transponovat; transport; transportní