Nainstalujte si:

       

Význam slova teomorfní, theomorfní; teorém, teoréma; teorie


teomorfní, theomorfní = zobrazený v božské podobě, představovaný jako bůh

teorém, teoréma = v dané axiomatické soustavě dokázané, pravdivé, platné tvrzení

teorie = názorový systém, učení, myšlenková soustava

Next: teozofie, teosofie, theosofie; tepee    transnacionální; transneptunický; transoceánský