Nainstalujte si:

       

Význam slova teodicea, theodicea; teodolit; teofagie, theofagie


teodicea, theodicea = zdůvodnění, ospravedlňování boží existence

teodolit = geodetický přístroj k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů

teofagie, theofagie = obřad, při němž věřící pojídali to, co pokládali za tělo svého boha, aby se mu přiblížili

Next: teofanie, theofanie; teogonie, theogonie    transhumance; transkontinentální; transkribovat