Nainstalujte si:

       

Význam slova teocentrizmus, teocentrismus, theocentrismus


teocentrizmus, teocentrismus, theocentrismus = světonázor pokládající za základ světa boha, jemuž je vše podřízeno

Next: teodicea, theodicea; teodolit; teofagie, theofagie    transgenoze, transgenose; transgrese; transgresiv