Nainstalujte si:

       

Význam slova temperatura; temperování; templ; templář; tempo


temperatura = 1. teplota; 2. typ ladění hudebního nástroje spočívající v rozdělení oktávy na dvanáct stejných půltónů

temperování = 1. ohřívání a udržování teploty na stanovené hodnotě; 2. hud. úprava intervalů v rámci oktávy, temperované ladění

templ = posvátné místo, chrám; synagoga

templář = příslušník středověkého rytířského řádu na ochranu poutníků

tempo = rychlost, rychle; stupeň rychlosti

Next: temporale; temporálie; temporální; temporární    trajektorie; trajler, trailer; trakce; trakt