Nainstalujte si:

       

Význam slova teletex; teletext; televise; televize; telewriter


teletex = přenos textu z paměti do paměti příslušného zařízení po telekomunikační síti

teletext = přenos textových informací v pasivní oblasti televizního signálu

televise = viz televize

televize = sdělovací prostředek přenášející obrazové i zvukové informace prostřednictvím rádiových vln, které se v přijímači mění na obraz a zvuk

telewriter = elektrický přístroj pro přenášení rukopisných textů na dálku, teleautomat

Next: telex; telmaplankton; telofáze; telquel    tradicionalizmus, tradicionalismus-; tradicionál