Nainstalujte si:

       

Význam slova tefila,; teflex; teflon; teherán; tein, thein


tefila, = židovská modlitební kniha; židovská modlitba

teflex = plastická hmota užívaná k izolaci

teflon = obchodní název pro termoplast polytetrafluorethylen

teherán = druh perského koberce

tein, thein = alkaloid obsažený v semenech mnoha tropických a subtropických rostlin, např. v čajovníku

Next: teizmus, teismus, theismus; teks; tektit    torzo, torso; tosto; totalita