Nainstalujte si:

       

Význam slova technizace, technisace; techno-; technokracie


technizace, technisace = zavádění nové techniky do praxe

techno- = první část složených slov mající význam technika, technický

technokracie = vláda techniků a manažerů

Next: technokrat; technokratizmus, technokratismus-    torero; torický; torkret; tormentace; torna