Nainstalujte si:

       

Význam slova taxa, tax; taxace; taxametr; taxativní; taxe


taxa, tax = daň, stanovený poplatek, sazba, dávka

taxace = odhad, ohodnocení, stanovení ceny, sazby, daně

taxametr = přístroj zaznamenávající počet ujetých kilometrů a příslušný poplatek

taxativní = úplný, vyčerpávající, výčtový

taxe = 1. pohyb organizmu vyvolaný a usměrněný vnějším podnětem; 2. vpravení na správné místo

Next: taxflace; taxi; taxon; taxonomie; táflování; tágo    topoi; topologie; toponarkóza; toponomastika