Nainstalujte si:

       

Význam slova tautologie; tautomerie; taverna, taberna; tax-free


tautologie = 1. vždy pravdivý výrok, formule; definice kruhem, důkaz dokazovaným; 2. básnická figura spočívající v hromadění významů

tautomerie = zvláštní případ izomerie; látky stejného chemického složení reagují za různých podmínek ve smyslu různých strukturních vzorců (mají různé chemické i fyzikální vlastnosti

taverna, taberna = krčma, hospoda, hostinec

tax-free = nepodléhající dani, osvobozený od daně

Next: taxa, tax; taxace; taxametr; taxativní; taxe    topless, top-less; topo-; topocentrický; topografie