Nainstalujte si:

       

Význam slova talbotypie; talent; talisman


talbotypie = první způsob zhotovení fotografie z papírových negativů, kalotypie

talent = 1. vysoké nadání, vloha; mimořádná schopnost; 2. starořecká jednotka hmotnosti

talisman = malý předmět pro štěstí nebo ochranu, amulet, maskot

Next: talk show, talk-show, talkshow; talmi; talmud    tingltangl; tinktura; tinta; tio-, thio-