Nainstalujte si:

       

Význam slova systémologie; systémový; systola; syzygie


systémologie = nauka o složitých systémech a jejich vnitřních vazbách

systémový = respektující strukturální hledisko, utříděný, uspořádaný celkově, soustavně

systola = stah svalu srdečních komor

syzygie = společný název pro konjunkci a opozici

Next: syžet, sujet; syžetologie; šach; šachmat, šach mat    teletex; teletext; televise; televize; telewriter