Nainstalujte si:

       

Význam slova syntax, syntaxe; syntaxon; syntetický; syntetizér


syntax, syntaxe = skladba; nauka o vzájemných vztazích skladebných prvků jazyka; pravidla pro vytváření přípustné kombinace symbolů

syntaxon = název kategorií různé hierarchické úrovně užívané při klasifikaci rostlinných společenstev

syntetický = 1. souhrnný, souborný; 2. vyrobený synteticky, umělý

syntetizér = syntezátor

Next: syntetizovat, syntetisovat, synthetisovat    telekineze, telekinese; telekomunikace; telemark