Nainstalujte si:

       

Význam slova synopse, synopsis; synoptický; synovie, synovium


synopse, synopsis = přehled, shrnutí, stručný obsah, souhrn

synoptický = sestavující a přehlížející současně různé paralelní jevy

synovie, synovium = kloubní výstelka, maz

Next: synsémantický; syntagma; syntaktický    telegnoza, telegnóza, telegnosa-; telegrafie