Nainstalujte si:

       

Význam slova synodní; synonymie; synonymika; synonymum


synodní = vztahující se k synodu, církevní

synonymie = jev, že v jazyce různá slova mají stejný nebo podobný význam, synonymita

synonymika = nauka o synonymech

synonymum = slovo stejného nebo podobného významu, souznačné slovo

Next: synopse, synopsis; synoptický; synovie, synovium    telefotografie, telefoto