Nainstalujte si:

       

Význam slova synestezie, synestesie; syngamie; synklinála


synestezie, synestesie = současné působení více smyslových dojmů; souznění smyslů

syngamie = splynutí pohlavních rozmnožovacích buněk

synklinála = ohyb horninových vrstev nebo souboru hornin do korytovitého prohnutí





Next: synkopa; synkopický; synkopovaný    tektonika; tektonizmus, tektonismus; tektono-