Nainstalujte si:

       

Význam slova synergie; synergizmus, synergismus


synergie = součinnost, spolupráce, spolupůsobení

synergizmus, synergismus = 1. učení o součinnosti člověka s Bohem; 2. zesilování léčivého účinku kombinací dvou stejně působících léků

Next: synestezie, synestesie; syngamie; synklinála    tektogeneze, tektogenese; tektologie; tektonický