Nainstalujte si:

       

Význam slova synedrion, synedrium; synekdocha; synekie


synedrion, synedrium = poradní shromáždění, státní rada, nejvyšší soud; židovská velerada

synekdocha = označení věci tím, že se pojmenuje její část, nebo označení části tím, že se pojmenuje celek

synekie = soužití dvou druhů živočichů v jednom příbytku (např. hnízdě)

Next: synekologie; synektika; synergetika; synergický    tefila,; teflex; teflon; teherán; tein, thein