Nainstalujte si:

       

Význam slova synchrotron; syndik, syndikus; syndikát; syndrom


synchrotron = pulzní kruhový urychlovač elektronů a protonů

syndik, syndikus = zplnomocněný zástupce nebo představitel

syndikát = svaz, sdružení, organizace; forma sdružení podniků, které mají vlastní výrobní, ale ne obchodní samostatnost

syndrom = skupina, současný výskyt několika typických příznaků

Next: synedrion, synedrium; synekdocha; synekie    technopop; technorock; tedeum,; teenager; teepee