Nainstalujte si:

       

Význam slova sympozium, symposium, sympozion, symposion; symptom


sympozium, symposium, sympozion, symposion = odborná porada, vědecké zasedání; duchaplný, vtipný veřejný rozhovor, debata

symptom = příznak

Next: symptomatický; symptomatika; symptomatologie; syn-    taxflace; taxi; taxon; taxonomie; táflování; tágo