Nainstalujte si:

       

Význam slova symfonie; symfonieta; sympatický; sympatie


symfonie = orchestrální hudba v cyklické sonátové formě; lahodně působící směs

symfonieta = malá symfonie

sympatický = 1. vzbuzující sympatie; 2. související se sympatikem

sympatie = soucítění, soulad, duchovní spřízněnost, obliba, náklonnost

Next: sympatikus, sympatik; sympatizant, sympatisant    tautacizmus, tautacismus; tauto-; tautogram