Nainstalujte si:

       

Význam slova symbolistický; symbolistní


symbolistický = založený na symbolizmu, vlastní stoupencům symbolizmu

symbolistní = užívající náznaková vyjádření, odkazující na hlubší souvislosti; založený na symbolizmu

Next: symbolizmus, symbolismus; symetrála; symetrie    tauon; tauromachie; Taurus; tausie