Nainstalujte si:

       

Význam slova symbióza, symbiosa; symbol; symbolický


symbióza, symbiosa = vzájemně výhodné soužití, plodná spolupráce

symbol = znak, značka, znamení; předmět nesoucí hlubší (skrytý) význam

symbolický = náznakový; to, co má platnost symbolu, co lze vyjádřit symbolem

Next: symbolický interakcionismus; symbolika    tartan; tartan; tartar; tarzo-, tarz-; Tasman