Nainstalujte si:

       

Význam slova sylabotonizmus, sylabotonismus-; sylabus


sylabotonizmus, sylabotonismus- = princip uspořádání verše na základě pravidelného střídání přízvučných a nepřízvučných slabik v řadách o stejném počtu slabik

sylabus = studijní program, přehled, výtah z obsáhlejšího díla

Next: sylf, sylfa, sylfida; sylogizmus, sylogismus    tapír; taran; tarantela; tarantule; taras; targúm