Nainstalujte si:

       

Význam slova swift; swing; swingový; switch; swizzl; syenit


swift = bankovní symbol; kód banky užívaný pro provedení rychlé finanční transakce

swing = rytmický styl džezové hudby; houpavý taner

swingový = s rytmem swingu, s důrazem na 2. a 4. dobu; houpavý

switch = 1. druh výměnného obchodu; 2. přepínač, spínač, vypínač

swizzl = ledový alkoholický, obv. rumový koktejl

syenit = nestejnoměrně zrnitá hornina s nápadnými vyrostlicemi živců, hlubinná vyvřelá hornina příbuzná žule

Next: syfilis, syfilida; sykomora; sykóza, sykosa; sylaba    tantal; tantiéma; tantra; tantrizmus, tantrismus