Nainstalujte si:

       

Význam slova suspendovat; suspenze, suspense


suspendovat = dočasně zbavit hodnosti, funkce; dočasně potlačit

suspenze, suspense = 1. dočasné pozbytí práva, zbavení hodnosti; 2. disperzní soustava tvořená pevnými částicemi rozptýlenými v kapalném prostředí

Next: suspenzivní, suspenzívní, suspensivní; suspenzor    talasofobie; talasokracie; talasoterapie; talár