Nainstalujte si:

       

Význam slova surveillance; survey; susceptance; suspektní


surveillance = epidemiologická bdělost

survey = celkový systematický přehled údajů, mapování, výzkum, průzkum, pozorování

susceptance = imaginární část admitance

suspektní = podezřelý

Next: suspendovat; suspenze, suspense    taktní; tala; talamus, thalamus; talaso-