Nainstalujte si:

       

Význam slova supozice, suposice; supra-; supralitorál


supozice, suposice = podmíněný návrh; určení daného množství možných významů

supra- = první část složených slov mající význam nadřazený, nejvyšší

supralitorál = příbřežní část vodní nádrže mimo dosah záplavy





Next: supraporta; supratekutost; supravodivost    tachylalie; tachymetrie, tacheometrie