Nainstalujte si:

       

Význam slova supervizor, supervisor; supinum; suplement; suplent


supervizor, supervisor = dohlížitel, dozorce, inspektor

supinum = neurčitý slovesný tvar blízký infinitivu vyjadřující směr nebo účel

suplement = doplněk, příloha

suplent = zástupce, náhradník

Next: suplé; suplika; suplovat; suport; supositorum    tachodynamo; tachograf; tachometr; tachyfagie