Nainstalujte si:

       

Význam slova superstrát; supersymetrie; supervize, supervise


superstrát = zanikající jazyk podmanitelské národnosti rozplývající se v jazyce národnosti podmaněné

supersymetrie = teorie kvantové fyziky

supervize, supervise = dohled, dozor, kontrola, inspekce

Next: supervizor, supervisor; supinum; suplement; suplent    tacho-, tachy-, tacheo-, tachisto-, tachysto-