Nainstalujte si:

       

Význam slova superior; superiorita; superlativ


superior = 1. horní, vrchní; 2. představený v klášteře

superiorita = převaha, nadřazenost, povýšenost

superlativ = třetí stupeň při stupňování přídavných jmen a příslovcí vyjadřující nejvyšší míru vlastnosti

Next: superlegalizace, superlegalisace; superliga    tabernákl, tabernákul, tabernákulum-