Nainstalujte si:

       

Význam slova sumář; summa summarum; summary; summit; sumo, sumó


sumář = souhrn, stručný přehled

summa summarum = součet součtů, výsledná částka

summary = souhrn, přehled

summit = vrchol; setkání nejvyšších představitelů

sumo, sumó = japonský úpolový sport

Next: suna, sunna; sund; sunita, sunnita; suosan    štras, strass; štreka; štrych; štrycle; štuk