Nainstalujte si:

       

Význam slova submisivní, submisívní; subordinace; subpolární


submisivní, submisívní = poddajný, povolný, ústupný; podřizující se cizí vůli

subordinace = služební podřízenost; jaz. podřaďování, podřadnost, subordinační vztah

subpolární = ležící při polárním kruhu, navazující na polární oblast směrem k rovníku

Next: subregion; subreta; subrogace; subsatelit    šíita; šína; škapulíř; škála; škára