Nainstalujte si:

       

Význam slova subkontinent; subkortikální; subkutánní; sublimace


subkontinent = [větší část pevniny (nejčastěji velký poloostrov), která tvoří poměrně kompaktní celek

subkortikální = - uložený pod kôrou veľkého mozgu, podkôrový

subkutánní = podkožní

sublimace = 1. přímá změna pevného skupenství v plynné; 2. přenesení zájmu sociálně přijatelným směrem

Next: sublimní; sublitorál; submerzní, submersní    šifrovat; šikana; šilink; šiml; šimy, shimmy