Nainstalujte si:

       

Význam slova styren, styrén; styropor; sua sponte; suave


styren, styrén = nenasycený uhlovodík, surovina pro výrobu polystyrenu, syntetického kaučuku

styropor = lehčená guma

sua sponte = z vlastního podnětu, z vlastní píle

suave = hud. líbezně, jemně, sladce

Next: sub finem; sub rosa; sub specie aeternitatis    šaton; šábnout se; šáhbanu; šáhšach; šáhtúš; šáma