Nainstalujte si:

       

Význam slova stylizace, stylisace; stylizovat, stylisovat


stylizace, stylisace = formulace, úprava, sestavování; nepřirozené, přizpůsobené chování

stylizovat, stylisovat = sestavovat, formulovat; upravit v určitém stylu; přetvářet

Next: styren, styrén; styropor; sua sponte; suave    šasi, chassis, châssis; šašlik, šašlyk; šatlava