Nainstalujte si:

       

Význam slova stroma; stroncium; struktura


stroma = podpůrná vazivová tkáň orgánu; trámčina

stroncium = stříbrobílý lesklý prvek ze skupiny alkalických zemin

struktura = stavba, uspořádání, vnitřní řád, soustava, složení

Next: strukturalizmus, strukturalismus-; strukturní    šantán, chantan, chantant; šantung; šanžán