Nainstalujte si:

       

Význam slova stroboskopie; strofa; strofika; strojvedoucí; strok


stroboskopie = optický klam založený na přerušovaném osvětlení, užívaný při studiu periodických jevů

strofa = sloka

strofika = část nauky o verši zabývající se skladbou strofy; strofické uspořádání básnického díla

strojvedoucí = osoba oprávněná k řízení činného hnacího kolejového vozidla

strok = veslař sedící na zádi závodní lodi a udávající rytmus a tempo, veslovod

Next: stroma; stroncium; struktura    šanson, chanson; šansoniér