Nainstalujte si:

       

Význam slova striga; striktní; striktura; striptýz; stroboskop


striga = čarodějnice, ježibaba

striktní = přísný, strohý, přesný, nesmlouvavý

striktura = chorobné zúžení průsvitu dutého orgánu, zejm. zjizvením

striptýz = postupné svlékání se před obecenstvem

stroboskop = přístroj umožňující předvádět pohyblivé obrazy bez optického zařízení; přístroj k měření stroboskopických kmitů

Next: stroboskopie; strofa; strofika; strojvedoucí; strok    šampuska; šamrle, šamrdle; šamstr; šance; šanon