Nainstalujte si:

       

Význam slova stresor, stressor; stretch; stretta; stridulace


stresor, stressor = příčina stresu

stretch = streč

stretta = hud. rychlá závěrečná část skladby nebo árie

stridulace = cvrkot, vyluzování zvuku třením jedné části těla o jinou, např. u hmyzu

Next: striga; striktní; striktura; striptýz; stroboskop    šampionát; šampon, šampón, shampon; šampus