Nainstalujte si:

       

Význam slova stratus; strdí; streamer; streč, stretch


stratus = vrstva; sloha, šedá jednotvárná vrstva oblaků

strdí = (kniž. a zast.) med [nejedná se o cizí slovo, všeslovanského původu]

streamer = magnetickopáskové záznamové zálohovací zařízení

streč, stretch = rozpřáhnout, rozletět, napnout, natáhnout

Next: strečink, stretching; strečový; street-ball    šachta; šafář; šajba; šalina