Nainstalujte si:

       

Význam slova strategie; stratifikace; stratigrafie; strato-


strategie = dlouhodobý záměr činnosti k dosažení určitého cíle

stratifikace = rozvrstvení, vrstevnatost

stratigrafie = popis vrstev; nauka o posloupnosti horninových vrstev

strato- = první část složených slov mající význam vrstva

Next: stratokumulus, stratocumulus    systematika; systemizace, systemisace; systém