Nainstalujte si:

       

Význam slova steroidy; stetoskopie; stevard; stevia


steroidy = biologicky významné látky vyskytující se v živých organizmech

stetoskopie = lékařská vyšetřovací metoda dýchacích a srdečních šelestů a srdečních ozev plodu poslechem pomocí stetoskopu, fonendoskopie

stevard = osoba obsluhující v letadle nebo na lodi

Next: stéla; stigma; still-video; stimul; stimulace    synkretizmus, synkretismus; synkreze